Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet i Vännäs kommun (31 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (SNI kod 90) i Vännäs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.