Bolagsfakta

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag i Uppsala (1 783 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag (SNI kod 70) i Uppsala kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.