Bolagsfakta

Övrig sportverksamhet i Uppsala kommun (111 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig sportverksamhet (SNI kod 93199) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (SNI kod 93). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2