Bolagsfakta

Snickare i Uppsala (356 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Byggnadssnickeriarbeten (SNI kod 43320) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.