Bolagsfakta

Provisionshandel med blandat sortiment i Uppsala (10 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionshandel med blandat sortiment (SNI kod 46190) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.