Bolagsfakta

Film-, video- och TV-programdistribution i Uppsala kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Film-, video- och TV-programdistribution (SNI kod 59130) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning (SNI kod 59). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.