Bolagsfakta

Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter i Uppsala (545 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter (SNI kod 68209) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsverksamhet (SNI kod 68). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.