Bolagsfakta

Byggande av bostadshus och andra byggnader i Uppsala kommun (367 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI kod 41200) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Byggande av hus (SNI kod 41). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.