Bolagsfakta

Tillverkning av gummi- och plastvaror i Umeå (10 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av gummi- och plastvaror (SNI kod 22) i Umeå kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.