Bolagsfakta

Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier i Umeå (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier (SNI kod 13960) i Umeå kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Textilvarutillverkning (SNI kod 13). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.