Bolagsfakta

Insamling av icke-farligt avfall i Umeå (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Insamling av icke-farligt avfall (SNI kod 38110) i Umeå kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Avfallshantering; återvinning (SNI kod 38). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.