Bolagsfakta

Skötsel och underhåll av grönytor i Tyresö kommun (20 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81300) i Tyresö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.