Bolagsfakta

Diverse övrig metallvarutillverkning i Tierp (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Diverse övrig metallvarutillverkning (SNI kod 25999) i Tierps kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.