Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning i Tanums kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (SNI kod 47430) i Tanums kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.