Bolagsfakta

Odling av kärnfrukter och stenfrukter i Sunne (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av kärnfrukter och stenfrukter (SNI kod 01240) i Sunne kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.