Bolagsfakta

Handel med personbilar och lätta motorfordon i Sundsvalls kommun (69 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med personbilar och lätta motorfordon (SNI kod 45110) i Sundsvalls kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.