Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Uthyrning och leasing i Strömsunds kommun (16 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Uthyrning och leasing (SNI kod 77) i Strömsunds kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.