Bolagsfakta

Grundskoleutbildning och förskoleklass i Stockholms kommun (125 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Grundskoleutbildning och förskoleklass (SNI kod 85201) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Utbildning (SNI kod 85). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2