Bolagsfakta

Övrig skoglig verksamhet i Stockholm (20 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig skoglig verksamhet (SNI kod 02109) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Skogsbruk (SNI kod 02). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.