Bolagsfakta

Redovisning och bokföring i Stockholms kommun (3 300 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Redovisning och bokföring (SNI kod 69201) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (SNI kod 69). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.