Bolagsfakta

Verksamhet i andra intresseorganisationer i Stockholm (6 901 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Verksamhet i andra intresseorganisationer (SNI kod 94990) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.