Bolagsfakta

Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar i Stockholms kommun (563 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar (SNI kod 45201) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.