Bolagsfakta

Städfirma i Stockholm (1 441 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Lokalvård (SNI kod 81210) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.