Bolagsfakta

E Handel i Stockholm (1 245 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor (SNI kod 47919) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.