Bolagsfakta

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik i Stockholms kommun (407 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Teknisk konsultverksamhet inom elteknik (SNI kod 71123) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.