Bolagsfakta

Tolkförmedling i Stockholm (910 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Översättning och tolkning (SNI kod 74300) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI kod 74). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.