Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. i Solna kommun (813 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. (SNI kod 62) i Solna kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.