Bolagsfakta

Uppfödning av får och getter i Smedjebacken (5 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av får och getter (SNI kod 01450) i Smedjebackens kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.