Bolagsfakta

Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar i Skurups kommun (23 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar (SNI kod 45201) i Skurups kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.