Bolagsfakta

Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare i Salem (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare (SNI kod 66120) i Salems kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring (SNI kod 66). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.