Bolagsfakta

Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar i Piteå (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar (SNI kod 45192) i Piteå kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.