Bolagsfakta

Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar i Oskarshamn (16 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar (SNI kod 01420) i Oskarshamns kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.