Bolagsfakta

Svampodling m.m. i Norrtälje kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Svampodling m.m. (SNI kod 01135) i Norrtälje kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.