Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill i Norrköpings kommun (667 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01) i Norrköpings kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.