Bolagsfakta

Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner i Norrköping (108 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI kod 64202) i Norrköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2