Bolagsfakta

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror i Norrköpings kommun (39 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror (SNI kod 47912) i Norrköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.