Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Tillverkning av övriga maskiner i Nässjö kommun (9 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av övriga maskiner (SNI kod 28) i Nässjö kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.