Bolagsfakta

Odling av grönsaker (köksväxter) på friland i Nässjö kommun (3 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av grönsaker (köksväxter) på friland (SNI kod 01133) i Nässjö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.