Bolagsfakta

Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion i Mjölby kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion (SNI kod 01472) i Mjölby kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.