Bolagsfakta

Handel med personbilar och lätta motorfordon i Malmö kommun (212 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med personbilar och lätta motorfordon (SNI kod 45110) i Malmö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.