Bolagsfakta

Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet i Mölndal (5 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet (SNI kod 64991) i Mölndals kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.