Bolagsfakta

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill i Lund (633 st Företag)

Här hittar du alla företag inom Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01) i Lunds kommun. Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.