Bolagsfakta

Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar i Ludvika (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar (SNI kod 01420) i Ludvika kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.