Bolagsfakta

Tillverkning av vapen och ammunition i Linköpings kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av vapen och ammunition (SNI kod 25400) i Linköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.