Bolagsfakta

Uppfödning av sällskapsdjur i Linköpings kommun (4 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av sällskapsdjur (SNI kod 01492) i Linköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.