Bolagsfakta

Framställning av gas i Linköping (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Framställning av gas (SNI kod 35210) i Linköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.