Bolagsfakta

Distribution av elektricitet i Linköping (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Distribution av elektricitet (SNI kod 35130) i Linköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.