Bolagsfakta

Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola i Landskrona (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola (SNI kod 85410) i Landskrona kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Utbildning (SNI kod 85). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.