Bolagsfakta

Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer i Krokoms kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer (SNI kod 08110) i Krokoms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Annan utvinning av mineral (SNI kod 08). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.