Bolagsfakta

Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. i Kristianstads kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. (SNI kod 17230) i Kristianstads kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Pappers- och pappersvarutillverkning (SNI kod 17). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.